mandag 18 okt 2021

Søke plass hos oss

Ønsker du å søke plass hos oss ?

Du kan når som helst søke om plass i barnehagen vår...
Osa Gårdsbarnehage har kontinuerlig opptak gjennom året. Det er forøvrig anledning til å søke om plass hos oss når som helst i løpet av året. (Kommunen pleier kun å låse barnehageweb`en en kort periode etter hovedopptaket). Vi tar alltid kontakt med kommunens opptakskontor når vi får ledige plasser. Det kan komme ledige plasser i løpet av året, f.eks. ved at noen flytter og dermed ikke trenger plassen lenger, men det er alltid flest ledige plasser i august, i og med at 6- åringene da slutter for å begynne på skolen. Antall ledige plasser varierer dermed fra år til år.

Alle som ønsker å søke om plass, må søke via kommunens barnehageweb. Du kommer inn der ved å følge linken som ligger på vår hjemmeside under "søke opptak". Alle offentlig godkjente barnehager i kommunen må være med i samordnet opptak og dette er grunnen til at søknaden må legges inn på kommunens barnhageweb. Dette gjelder gjennom hele året. Fristen for å søke ved det samordnede hovedopptaket i kommunen er satt til 1.februar hvert år. De plassene som da blir tildelt, gjelder plasser fra og med august samme år. Kommunen gir oss - etter at søknadsfristen for hovedopptaket er gått ut, - beskjed om hvem som står øverst på ventelisten vår og disse vil da få et tilbudsbrev direkte fra oss. Vi har 64 hele plasser.  

Alle som bor i Sandnes kommune og ønsker å søke om plass i barnehagen vår for sine barn, er hjertelig velkommen til å søke!

Utviklet av NetPower