mandag 18 okt 2021

AnsatteVi har en god bredde i staben både med tanke på erfaring, alder og yrkesbakgrunn.

Vi er stolte av alle de flotte voksne som arbeider i Osa Gårdsbarnehage! Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, noe som også blir bemerket når det kommer nye til i staben. De som allerede er godt kjent og har vært her siden oppstarten, bekrefter det samme. Vi legger vekt på å ha barna i sentrum, både hvert enkelt barn, gruppene, og bhg. som helhet. Vi spiller hverandre gode.

Det er viktig at barn har nok voksne og gode voksne rundt seg i hverdagen. Gode voksne vil si voksne som evner å se hvert barn, som viser barnet respekt og som kan være en god, omsorgsfull utviklingsstøtte for barnet. Her har vi rause, varme og kloke voksne med mye kunnskap, som sammen planlegger, gjennomfører og dokumenterer det pedagogiske opplegget og innholdet. Ofte gjøres dette i samarbeid med barna, da barnas medvirkning er viktig. Vi bruker også ofte bilder som dokumentasjon; dette gir mye glede og gjenopplevelse.
Vi arbeider ut ifra Rammeplan for barnehager. Denne sier blant annet at barnehagen skal ha et helhetlig læringssyn, og at læringsmiljøet skal tilpasses hvert enkelt barn, uansett alder og forutsetninger. I Rammeplan for barnehager står det videre at barnehagen skal ha et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og danning er viktige deler. Dette vektlegger vi. Vi tenker på barnehagen som en helhet; Først av alt har vi fokus på barna, men vi fokuserer også på voksenrollen, på det pedagogiske innholdet, på et godt foreldresamarbeid og en best mulig bruk av barnehagens fysiske miljø både inne og ute.
I tillegg til å ha nok voksne og gode voksne, er vi opptatt av alt som påvirker barns utvikling og læring. Thomas Moser (professor ved Høyskolen i Vestfold) sier at et pedagogisk miljø er forholdet mellom det synlige og det usynlige. Altså de fysiske omgivelsene; med inventar, lys, rom, materiell og utstyr, og de voksne som jobber der; med sine verdier, holdninger, menneskesyn, kunnskap og erfaring. Det fysiske miljøet er viktig, derfor har vi også lagt stor vekt på å ha et godt fysisk miljø både innen- og utendørs i barnehagen.
Det å arbeide i barnehage bringer veldig mye glede med seg, samtidig som det er et stort ansvar. Det er givende, krevende, spennende, morsomt og av og til utfordrende – og vi blir aldri ferdig utlært! Vi lærer stadig, - om barna, om hverandre og ikke minst om oss selv. Vi trives i jobben vår!

Bilder av oss som er voksne her i bhg., finner du under «Fotoalbum» her på hjemmesiden.

Utviklet av NetPower