mandag 18 okt 2021

Om barnehagen

Litt om selve barnehagebygget og uteområdet:

Uteområdet
Barnehagen har et område på ca 8,5 mål. Det området som til nå er satt av til kun leke- og uteområde for barna er på ca 7 mål. Området kan utvides ved behov. Dette området har en svært variert beplantning med buskroser, kristtorn, sommerfuglbusker, spirea og syriner. Det er også mange trær her, som for eksempel bjørk, lerk, osp, bøk, lønn, alm, hassel, og diverse sorter av pil, furu og edelgran…

Fjøset vårt ligger på uteområdet. Dyrene går i innhegningene inntil fjøset, hvis de ikke ligger inne og tygger drøv og tar livet med ro… Barna kan få gå inn til dyrene så ofte de måtte ønske, men kun sammen med voksne, og kun noen få om gangen. Barna er med og henter inn egg hos hønene. Av og til er egget helt nylagt og ennå varmt å holde i… da går det på rundgang i små barnehender, og forventningsfulle barneøyne er fulle av undring… Vi opplever mange fine stunder gjennom dagen… Eggene bruker vi av og til i barnehagen, men nesten daglig får noen av barna med seg egg hjem. Vi hører at eggene fort blir omgjort til pannekake eller omelett, når de tas med hjem.. Slik lærer de litt om næringskjeden, på den mest konkrete måten!

Vi har også en egen akebakke som er kjempekjekk å ake i når snøen kommer. Barna tilbringer store deler av dagen utendørs; det er store variasjonsmuligheter både når det gjelder frilek og mer organiserte aktiviteter. Vi har sandkasse og sykkelstier, store plener å løpe rundt på og trær å klatre i. Vi har også laget egen snekkerbod for barna, det er kjempekjekt å få bruke litt skikkelig verktøy!

Gapahuken står også inne på uteområdet og blir flittig brukt. Vi tenner bål her inne daglig gjennom vinteren; av og til steker vi pølser og pinnebrød over bålet, men ofte spiser vi matpakken vår og bare sitter og varmer og koser oss. Samlingstund her inne med gitarspill og sang, eller bare å sitte noen få og lese litt, er også veldig kjekt.

Barnehagen har også en egen, stor kjøkkenhage. Her får alle barna dyrke litt selv på hver sin del av grønnsakskassene - de får dermed hver vår/sommer sin egen lille avling å ta med seg hjem til familien. Kjempespennende å så frø av reddiker og gulrøtter og etter noen uker få dra opp noe spiselig! Her har vi også forskjellige bærbusker, som rips, stikkelsbær, solbær og svartsurbær, som små hender kan få plukke i….

Barnehagebygget
Barnehagebygget sto helt nytt ved bhg. åpning i aug. -07 og vi har tenkt kvalitet i alle ledd, både under planleggingen og under byggingen. Dette er noe som vi også kommer til å ha fokus på videre fremover.
Barnehagebygget er på ca 650m² fordelt på to etasjer. Barnehagen er en såkalt 4-avdelings barnehage, med 2 grupper i første etasje (0-3 år) og 2 grupper i andre etasje (3 – 6 år). Det er ikke atskilte avdelinger, men en ” åpen løsning”. Vi har kjøkken i hver etasje og gode leke- og aktivitetsmuligheter for barna.

Barnehagen har en felles våtgarderobe og to såkalte fingarderober. Det er også heis inne i bygget. Videre er det for de minste gode hvile- og sovemuligheter både innendørs og utendørs.

Satsingsområdene
Når det gjelder det pedagogiske opplegget følger vi den vedtatte rammeplanen for barnehager. I tillegg har vi ekstra fokus på dyr og natur og musikk. Dette er områder som bruker ekstra tid på, og ofte fletter inn i det pedagogiske opplegget.

Disse satsingsområdene mener vi gir rom for en god utvikling for det enkelte barn, samtidig som de legger grunnlaget for stor livsutfoldelse og mye glede!

Betaling
Barnehagen vil så langt det er mulig følge betalingssatsene vedtatt av Sandnes kommune. Per dags dato er betalingsbeløp det samme beløp som i de kommunale bhg. Det står mer om betaling i barnehagens vedtekter, som kan fås ved henvendelse til barnehagen.

Ikke dugnad!
Det vil ikke bli spurt etter dugnad i barnehagen. All ny opparbeidelse og alt vedlikehold vil bli utført av eierne.

Personalet
Vi legger sterk vekt på å ivareta det gode arbeidsmiljøet vi har. Dette er med på å bidra til at også barna alltid får en så god dag som mulig. Vi har en flott stab, som vi er svært stolte av. De voksne har en god, humørfylt tone seg imellom. Alle våre ansatte er flotte mennesker som både hver for seg og sammen med hverandre har mye å bidra med i barnehagen! Vi kjenner oss trygge på at barna er i de aller beste hender.

Åpningstider
Åpningstidene våre er mandager - fredager, fra kl. 07.00 – 16.30.
Vi holder stengt jule- og nyttårsaften. Det vil dessuten bli 5 bevegelige planleggingsdager i løpet av et år, slik som i de kommunale barnehagene. Disse datoene blir satt opp for hele bhg. året og delt ut til foreldrene på høsten, for å skape forutsigbarhet.

Utviklet av NetPower