mandag 18 okt 2021

Osa Gård

Først av alt vil vi gjerne få fortelle litt om oss som bor her og si litt om våre ønsker og mål for gården og barnehagen: I 1954 kjøpte foreldrene til Marit gården her. Eiendommen var opprinnelig en del av et større gårdsbruk. Marits far - Åsmund Osa - var gartner og drev Osa planteskole her i flere år. Marit er oppvokst på gården sammen med sine to søsken.


Gamle Osa Gård

I 1986 bygde Rolf og Marit hus her, og dermed har også våre tre barn vokst opp her. Dette har ført til at tre generasjoner har bodd sammen på gårdsbruket i over 20 år til nå, og dette har vært til stor glede for både små og store…. Ikke minst har det vært til stor glede for de yngste å få bo så nær mormor og morfar. Besteforeldre og barnebarn har fått muligheten til å dele hverdagene sammen, til gjensidig glede og nytte. Barna har dermed mottatt mye lærdom fra sine besteforeldre gjennom praktiske gjøremål – og har fått se - lære- og fått lov å prøve selv…. Det har også vært godt å ha et mormor- eller morfarfang å krype opp i når det har kommet skrubbsår på knærne og det har vært akutt behov for å avgi full skademelding !

Marits far stelte jorda her med omhu inntil han døde høsten –02. Han var svært kunnskapsrik, og hadde evnen til å glede seg og undre seg over alt det flotte som naturen vår har å by på, - enten det var planter, blomster eller dyr…. han hadde evnen til å ta seg god tid….og han var kjent for å beholde roen i alle tenkelige og utenkelige situasjoner…. Han var svært glad i barn og hadde evnen til å videreformidle gleden over å ferdes med varsomhet i naturen og omgås dyr på en riktig og respektfull måte. Dette var noe som han var sterkt opptatt av. Vissheten om dette gjør det ekstra meningsfylt for oss å drive barnehage her på gården. Hans holdning har også medvirket til at stikkordene når det gjelder våre ønsker for gården og dermed også for barnehagen, har blitt glede, undring og god tid. Dette er verdier som også vi står for og som vi ønsker å bringe videre.

Det er vårt store ønske at gården vår kan få være et spennende, lærerikt og trygt sted å være for de minste. Vi ønsker at den skal være et sted hvor vi sammen kan få glede oss og undre oss over alt det flotte som skjer i naturen året gjennom. Et sted hvor vi kan få lære – utforske og oppdage- og på denne måten få ta del i det som skjer rundt oss og samtidig ha god tid til å gjøre det. Samtidig ønsker vi at barna kan lære om hvordan vi på en best mulig måte kan ta vare på den fantastiske – men samtidig sårbare – naturen som vi alle er en del av.

Utenom dette håper vi også at barna kan lære seg å omgås andre på en god måte, - at de kan lære å bli glad i seg selv og ha tro på at de kan klare nesten hva som helst! Lære noe om at enkelte ting klarer vi best gjennom samarbeid med andre og andre ting klarer vi helt på egen hånd! Å oppleve egen mestring, er en kilde til stor glede for alle, uansett alder! Håpet vårt er at barna i barnehagen ofte bare får fryde seg over livet, - over å være til! At de skal få kjenne på livsglede og være nysgjerrige! Det gir et godt grunnlag for læring.

Som eiere ønsker vi også å løfte frem et sitat som vi har stor sans for. Sitatet er av Karsten Isachsen. Han sier i en av sine bøker at han– sitat: ” - ønsker å være et menneske som andre opplever at det er godt å være seg i nærheten av.

Vi synes dette er en flott målsetting, som forteller om en raus, åpen og inkluderende holdning! Vi ønsker å gjøre disse ordene til våre når det gjelder vår målsetting for barnehagen; Denne målsettingen har vi hatt med oss fra første planleggingsdag:

Vi ønsker at alle som kommer til barnehagen, skal oppleve at her er det godt å være seg. Dette vil etter vårt syn gi både barn og voksne det aller beste grunnlaget for læring, trivsel, glede og gode opplevelser. Velkommen til gårds!

Hilsen Rolf og Marit
Utviklet av NetPower