mandag 18 okt 2021

Søke opptak

Osa Gårdsbarnehage er med i samordnet opptak, Sandnes kommune.  Dette innebærer at alle barnehager samarbeider om opptaket. Alle har et felles søknadsskjema som registreres i et felles datasystem.

Vi har kontinuerlig opptak av barn, men hovedopptaket er samkjørt med kommunen. Søknadsfristen for hovedopptaket er satt til 1.februar.

Søknad om opptak må sendes via internett til Sandnes kommune, søknadsskjema og nærmere informasjon finner du her

Utviklet av NetPower